דקים בבריכת גורדון

דקים בתל אביב בבריכת גורדון, ריצוף דקים בבריכת גורדון,תל אביב. ביצוע העבודה ע"י חברת יועץ.