מדרגות עץ ודקים בחוף תמוז

מדרגות עץ היורדות לחוף תמוז בנתניה והתקנת דקים של טרילוג.
דקים ומדרגות עץ של טרילוג בחוץ תמוז\ארגמן נתניה. ביצוע העבודה ע"י חברת יועץ