תמונות בית עץ בצהלה

תמונות של בית עץ לבן בשכונת צהלה.